Zeisterbosch

Het bos wordt beheerd door Het Utrechts Landschap. Het is een bos met veel oude grove dennen. De oudste aanplant dateert van 1795. Het behoorde van oorsprong tot de buitenplaats Hoog Beek en Royen, wat goed te zien is aan de vele oude lanen die het terrein doorkruisen.

In het vrije vlakke terrein zijn enige verhogingen in het bos te vinden van oude stuifduinen. Het oude bos herbergt veel plantensoorten, waaronder bosbes, hulst en dalkruid. Ook vliegen er veel vogels rond; de Glanskop, de Boomklever en de Bosuil.

Een deel van het bos is stiltegebied en is alleen toegankelijk voor wandelaars. 

Naam: Wonderroutes
Kleur/Lengte: 6 en 12 km.
Startpunt: Zie hieronder

Het bos is bereikbaar vanaf de Woudenbergseweg. Ingangen zijn te vinden aan de Prins Bernhardlaan en het Laantje zonder Eind te Zeist.

Het Utrechts Landschap heeft de routes in 2004 vernieuwd, dit n.a.v. vernielingen. De routes worden nu aangeduid door middel van cijfers op de bomen. Route 1 is 6 km en route 2 is 12 km. We hebben de routes nog niet gelopen, waardoor een beschrijving dan ook ontbreekt.

Natuur organisaties die de natuur in Utrecht beheren.
IVN
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Utrechts Landschap

Links
Klompenpaden