Naam: Leuvenumse Beekwandeling
Kleur/Lengte: Groen 15.5 Km.
Startpunt: P-plaats Poolseweg Hulshorst

Complete gids Natuur- en Wandelgebieden in Nederland.Ā Uitgestrekt Heuvelachtig bosgebied, met aan de westzijde het heideterrein het Cyriasische Veld, dat begraasd wordt door schapen en runderen. Het grootste deel van het Leuvenumse bos is een voormalig stuifzandgebied, waar men honderd jaar geleden begonnen is grove dennen aan te planten. Dit naaldbos is later geleidelijk omgevormd tot een gevarieerder bostype. U treft er op veel plaatsen dikke tapijten kraaiheide aan. Het zanderige ‘verleden’ is nog steeds duidelijk te herkennen aan de opgestoven hoogtes en uitgestorven laagtes en aan de jeneverbesstruwelen die verspreid in het bos voorkomen. Aan de oostzijde, grenzend aan Leuvenhorst, stroomt de Leuvenumse Beek. Het bos in het beekdal is oud en fraai, en bestaat overwegend uit beuken en eiken. Op enkele plekken, waar de beek bij hoogwater buiten haar oevers treedt, komt moerasbos voor.

Verder naar het westen, aan de andere kant van de Leuvenumse weg, ligt de Haspel, een gevarieerd bosgebied, aangelegd op een voormalige heide. Het bos wordt omgeven door een fraaie wildwal. In het Leuvenumse bos komen planten voor als bosbes, vossebes, en hulst, alsmede dopheide, struikhei, dalkruid en veel korstmossen. Van de vogels vallen onder andere de bosuil, draaihals en raaf te noemen, en van de zoogdieren das edelhert en wild zwijn. Het leuvenumse bos is toegankelijk op wegen en paden, met uitzondering van enkele delen die zijn aangewezen als rustplaats voor wild. In het Cyriasische Veld mogen geen honden worden meegenomen. In het zuidelijkste deel ligt hotel-restaurant Het Roode Koper. Hier vandaan starten routes voor wandelaars en fietsers, ruiters. Er is een pad speciaal aangelegd voor Rolstoelrijders.

Vanuit Hulshorst rijdt u over de Oude Bosweg, welke een zijweg is van de N302 richting de spoorbaan. Deze weg kunt u helemaal volgen tot aan de splitsing bij het spoor. Hier gaat u linksaf. U rijdt over het spoor en volgt de weg tot u aan uw linkerhand de parkeerplaats ziet aan de Poolseweg. Van hier uit starten de meeste wandelingen.

De route

De route begint een beetje rommelig. Wij zijn zo gewend aan de ronde paaltjes met een gekleurde kop, dat we het eerste paaltje straal voorbij lopen. Achteraf gezien niet erg, want we komen een super klein muisje tegen midden op het pad. Verschrikt blijft het zitten op het pad. Het hartje gaat als een razende tekeer.

Wij blijven even kijken, maar het verroert zich niet. We lopen verder en komen tot de conclusie dat we zo niet goed gaan. Terug maar weer. Bij de eerste verdacht afslag kijken we even om ons heen. Er staat een vierkante paal aan de linkerkant met daarop geschroefd een klein pijlvormig groen bordje. Tja, het moet je maar opvallen. Gelukkig is dit een herkenningspunt tijdens de gehele route. Alle routepaaltjes zijn goed zichtbaar en het is overduidelijk waar er heen gelopen moet worden.

Het eerste gedeelte van de route loopt langs de beek. In het eerste gedeelte van de beek staat een aardig laagje water. Hoe verder we komen hoe minder water er in de beek staat. Er is zelfs een heel gedeelte waar geen water staat. Daar ligt alleen maar zand. De route loopt verder door een groot gevarieerd bosgebied, met helaas geen mooie uitzichten over bijvoorbeeld heide. Maar dat mag de pret niet drukken. Het is best een hele lange vijftien kilometer. Gelukkig staat halverwege het hierboven beschreven hotel-restaurant. Men heeft daar een mooie gelegenheid om even tot rust te komen onder het genot van een drankje o.i.d. en even een sanitaire stop te maken.

Tijdens het wandelen komt u alle andere routepaaltjes tegen van de andere wandelingen. Deze doorkruisen elkaar dus. Af en toe moet er even een klimmetje gemaakt worden, maar om tot rust te komen staan er genoeg bankjes langs de route. Tijdens onze wandeling stond er zelfs een kraampje van Natuurmonumenten langs de route met allerlei boekjes en informatiemateriaal.