Gaasterland dankt zijn naam aan de ijstijd. Gigantische gletsjers schoven vanuit Scandinavië over ons land en duwden de bodem op. Zo ontstonden gaasten (hoogtes). Het ijs bracht ook enorme zwerfkeien mee. Een van die keien, bij het Rode Klif, dient als gedenksteen. Op het imposante gevaarte staat het opschrift ‘1345 – Leaver dea as slaef’ (liever dood dan slaaf) In dat jaar versloegen de Friezen de Hollanders, die het op Friesland gemunt hadden. Nog maar een eeuw geleden waren het Rode Klif, het Mirnserklif en het Oudemirdumerklif nog behoorlijk steil. het waren gaasten van keileem, die door de beukende golven van de vroegere Zuiderzee werden afgeslagen. Nu zijn de kliffen niet meer zo duidelijk herkenbaar, ze zijn deels afgegraven en inmiddels ook begroeid met planten. De meer landinwaarts gelegen gaasten werden al vroeg door boeren bewoond. Uit de eikenbosjes die er groeiden, hakten ze hun (brand) hout. Op kwetsbare plekken langs de kust werden de eikenstammen ook als zeewering gebruikt. Op sommige plekken zijn die verweerde palen nog te zien. In de 19de eeuw was er veel handel in eikenschors. het bevat de looistof tannine, nodig voor het looien van leer. De hakhoutbossen van toen vormen nu de boswachterij Gaasterland. (geciteerd van Wandelkaart 6 Gaasterland van Staatsbosbeheer)

Hoe komt u er?

U rijdt met de auto richting Nijemirdum over de N359. Neem vervolgens de afslag naar Nijemirdum. U komt door het dorpje Sondel en vervolgens in Nijemirdum. U volgt de weg richting Rijs. In Rijs blijft u de weg volgen. Dit is de Mirnserlaan. Rechts ziet u Hotel Gaasterland en links ziet u vervolgens de parkeerplaats van het Rijsterbos. Hier starten beide wandelingen.

We beschrijven hier alleen de blauwe route. De rode (4 km) route loopt voor 75 procent over hetzelfde pad als de blauwe.

Naam: Rondwandeling
Kleur/Lengte: Blauw 7 Km.
Startpunt: Parkeerplaats Rijsterbos

U gaat het hek door en ziet aan uw rechterhand het welkomstbord van het Rijsterbos. Vervolgens loopt u het brede pad af tot waar de route begint. Alleen kunt u beide kanten op. Aan de kop van de paaltjes (schuine kant) zou u kunnen zien dat u aan de linkerkant moet beginnen. Wij kozen echter voor de rechterkant. De route loopt door een bos bestaande uit zowel naald als loofhout. De paden zijn prima te bewandelen en u loopt veelal over lekker verende bosgrond. Deze bestaat dan uit naalden en zandgrond. De route voert u over smalle slingerende paadjes, maar ook brede rechte paden door een zeer afwisselend gebied. Veel glooiingen en mooie uitzichten over de akkers die om het bos heen liggen. 

In het bos zijn duidelijk de gaasten zichtbaar. De reden waarom dit gebied Gaasterland heet. De rode route loopt nog steeds mee over hetzelfde pad. Zo loopt u op een gegeven moment langs een paar hele oude bomen. De bomen splitsen zich als het ware in allemaal kleine stammen op een paar meter boven de grond, in plaats van recht de lucht in te groeien. 

Een enkele keer komt u bij een kruising waar geen blauw paaltje staat. Hier kunt u gewoon rechtdoor lopen. Na enige tijd komt de route uit op een weg. Deze steekt u over en de route gaat verder over een smal pad richting het IJsselmeer. Erlangs staan bomen met een soort uitspatting er op. We hebben dit nog nooit eerder gezien. Lijkt wel een beetje op een knotwilg, alleen dan aan de zijkant van de boom. 

Op een gegeven moment loopt u via een trappetje naar beneden en loopt u langs het Mirnser Klif. Wij troffen hier een tweetal kitesurfers. Mooi gezicht hoor. Bij deze plaats een informatiebord genaamd:”Natuurmonument Friese IJsselmeerkust”. Hierop staan de verschillende diersoorten die hier leven, maar ook hoe het gebied eruit ziet etc.

U komt langs een restaurantje en steekt vervolgens weer de weg over. De route gaat hier verder langs de weilanden over slingerpaadjes door het bos. Onderweg ziet u regelmatig paddestoelen staan. 

Er staan veel verschillende soorten. Na enige tijd komt u uit bij een bord met daarop de tekst “steenkist”: ‘Op deze plek stuitte bosarbeider Herman Wessels Kouwenhoven in maart 1849 tijdens het graven van een greppel op een paar grote zwerfkeien. De keien werden weggehaald en gebruikt voor wegverharding. Later bleek dat daarmee het enige tot nu toe bekende “Hunebed” van Friesland was vernield. Het graf werd drie keer onderzocht. In 1849, in 1919 en 1996. Bij het laatste onderzoek bleek dat het hier niet om een hunebed gaat maar een steenkist, een constructie van een diepe kuil met relatief kleine stenen. Zo’n steenkist werd grotendeels ondergronds aangelegd, had geen ingang en ook geen deksteen. Steenkisten werden gebouwd door mensen uit de Trechterbekercultuur, die vanaf 3400 voor Christus naar onze streken kwamen. De trechterbekermensen leefden in kleine nederzettingen in de bossen op de hogere zandgronden.’

De route gaat verder en voert u nog eenmaal langs een weiland. Hier heeft een schitterend uitzicht over de weilanden eromheen. De route gaat nu weer verder door het bos. We komen langs een deel van het bos waarin flink is gekapt. Gelukkig zijn de wandelpaden niet beschadigd. Zo loopt u via smalle, afgewisseld met brede paden naar het einde van de wandeling. Vergeet niet voor het weiland aan uw rechterhand weer af te slaan naar rechts, anders loopt u de route nogmaals.

Zoals u ziet heb ik alleen de blauwe route beschreven. Het grootste deel van de route volgt u paaltjes met twee kleuren. Daarom vonden wij het niet nodig om nog eens apart de rode route te beschrijven. Ze lopen ook door het zelfde bosgebied. Overigens staat de route heel goed aangegeven. Ook keurig bij kruisingen een paaltje ervoor en één erna. Op één kruising na dan.