Gaasterland dankt zijn naam aan de ijstijd. Gigantische gletsjers schoven vanuit Scandinavië over ons land en duwden de bodem op. Zo ontstonden gaasten (hoogtes). Het ijs bracht ook enorme zwerfkeien mee. Een van die keien, bij het Rode Klif, dient als gedenksteen. Op het imposante gevaarte staat het opschrift ‘1345 – Leaver dea as slaef’ (liever dood dan slaaf) In dat jaar versloegen de Friezen de Hollanders, die het op Friesland gemunt hadden. Nog maar een eeuw geleden waren het Rode Klif, het Mirnserklif en het Oudemirdumerklif nog behoorlijk steil. het waren gaasten van keileem, die door de beukende golven van de vroegere Zuiderzee werden afgeslagen. Nu zijn de kliffen niet meer zo duidelijk herkenbaar, ze zijn deels afgegraven en inmiddels ook begroeid met planten. De meer landinwaarts gelegen gaasten werden al vroeg door boeren bewoond.Uit de eikenbosjes die er groeiden, hakten ze hun (brand) hout. Op kwetsbare plekken langs de kust werden de eikenstammen ook als zeewering gebruikt. Op sommige plekken zijn die verweerde palen nog te zien. In de 19de eeuw was er veel handel in eikenschors. het bevat de looistof tannine, nodig voor het looien van leer. De hakhoutbossen van toen vormen nu de boswachterij Gaasterland. (geciteerd van Wandelkaart 6 Gaasterland van Staatsbosbeheer)

Hoe komt u er?

U rijdt met de auto richting Nijemirdum over de N359. Neem vervolgens de afslag naar Nijemirdum. U komt door het dorpje Sondel en vervolgens in Nijemirdum. U volgt de weg richting Oudemirdum. In Oudemirdum volgt u de bordjes richting Elfbergen. Uiteindelijk komt u terecht op de Sminkewei. Hier staat vervolgens ook weer een bord richting parkeerplaats Elfbergen. Over het bruggetje slaat u direct linksaf een doodlopend weggetje in. Na een honderd meter komt u bij de parkeerplaats waar de twee rondwandelingen en de kabouterroute beginnen en waar de beheerschuur van Staatsbosbeheer staat.

Naam: Rondwandeling
Kleur/Lengte: Blauw 3 Km.
Startpunt: Parkeerplaats Elfbergen

Vanaf de parkeerplaats loopt u langs de vaart het bos in. Na een kleine honderd meter gaat u rechtsaf het bos in. De route voert over een zestal bruggetjes van bielzen heen diep het bos in. Helaas is het water wat in de slootjes moet liggen verdwenen, maar het wordt er gelukkig niet minder mooi door. Onderweg ziet u een aantal bankjes staan. Het pad slingert vrolijk door het bos, waar u lekker om u heen kunt kijken naar de vele varens, paddestoelen en naald- en loofbomen. 

De route voert vervolgens langs een plas met daaroverheen een brug. Bij deze plas staan enkele picknick tafels. De route gaat dan rechtsaf het bos weer in. Onderweg kunt u een heerlijke boslucht ruiken. Vlak voor het einde van de route vindt u nog een laatste (zevende) bruggetje, wederom zonder water. Nog even volgt er een slingerend pad en u loopt langs de Beheerschuur van Staatsbosbeheer en u bent weer terug bij de parkeerplaats.

De route staat zeer goed aangegeven, de paden zijn prima te bewandelen. Jammer is het dat honden los, maar onder appèl van het baasje mee mogen lopen. Liever hadden we gezien dat honden aangelijnd mee moesten lopen. Let daarom op de hondenpoep op het pad. In de route zit hier en daar een glooiing. Het pad kruist meerdere malen de ruiterroute, de ruiters maken keurig gebruik van dit pad. 

Naam: Rondwandeling
Kleur/Lengte: Wit 6 Km.
Startpunt: Parkeerplaats Elfbergen

Vanaf de parkeerplaats loopt u een tiental meters terug naar het beginpunt van de wandeling. De route gaat het bos in en voert u over een breed pad richting een grote akker. Er staat hier een bankje. Daarna volgen zowel smalle slingerende als rechte brede paden. Om de paar honderd meter komt u een bankje tegen. Op een gegeven moment loopt u langs een plas met daar overheen een bruggetje. Rondom de plas staan een aantal picknick tafels. Ook staat er een informatie bord van Staatsbosbeheer met informatie over het bos en de dieren die er leven. Vervolgens gaat de route verder over slingerende paden met veel glooiingen. Af en toe loopt u een klein stukje over een breed zandpad, maar al snel gaat de route dan weer over een smal pad verder. Zo komt u langs een monument van een gebeurtenis uit de tweede wereldoorlog. 

Onderweg kruist de route een aantal malen de ruiterroute, maar ook de kabouterroute. Speciaal uitgezet voor kinderen. De vele slootjes in het bos staan helaas allemaal droog. Langs de slootjes staan veel varens. U loopt ook langs een camping. Daarna komt u bij een deel van het bos waarin u zich in een andere provincie waant. Drente bijvoorbeeld. Schitterende akkers met in de verte achter het natuurgebied een grote plas. Midden in de akker waar u langs loopt aan uw rechterhand een schitterende boom. Links grazen in een weiland zowel koeien als schapen. Vlak na de boerderij gaat u linksaf het bos in. Hier loopt u Het Roekebos in. Honden moeten hier worden aangelijnd.

Hier volgt nogmaals een schitterend gebied met veel slingerende paden en de helaas droogstaande slootjes. Na enige tijd komt u over een bruggetje gemaakt van bielzen terecht bij een vaart. Langs deze vaart loopt u vervolgens weer terug naar het beginpunt van de wandeling.

De route staat goed aangegeven. De paden zijn allen prima te bewandelen. De paden bestaan voor het grootste deel uit bosgrond, hier en daar afgewisseld met wat zand. De omgeving is schitterend. Veel varens, maar ook veel herfstbladeren tussen de bomen. In sommige delen van het bos wordt druk gekapt. Hier en daar zit er een glooiing in het pad, de een wat groter dan de ander. Veel mooie vergezichten over de akkers. Een route die zeer de moeite waard is.