Appelscha
Boswachterij Appelscha wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Appelscha vormt samen met boswachterij Smilde het Drents-Friese woud. Dit woud is rond de jaren dertig aangeplant om het stuifzand in te dammen. Het moet uiteindelijk een afwisselend gebied worden met bossen, stuifzanden, heidevelden en schrale graslanden. In de natuurontwikkelingdelen grazen koeien en schapen. Het gehele gebied is potentieel nationaal park. Nationaal Park Drents-Friese Woud.

Als je in de buurt van Appelscha door de bossen wandelt, kun je je haast niet voorstellen dat hier zo’n honderd jaar geleden nog uitgestrekte heidevelden lagen. Overdag liepen er schapen die daardoor de heide in stand hielden en de boer de mest leverden voor zijn akkers. De hei is pas in het begin van de 20ste eeuw verdwenen, tegelijk met de schapen. Oorzaak: de kunstmest had zijn intrede gedaan. De hei werd ontgonnen tot landbouwgebied. Waar de grond zo slecht was dat zelfs kunstmest geen baat leek te leveren, werden dennen geplant. En de nog slechtere stukken werden maar gelaten zoals ze waren. We vinden ze nu terug als zandverstuivingen en enkele vennetjes. 

In het bos zie je zo nu en dan heel grillig gevormde bomen op een heuveltje staan. Dat zijn vliegdennen. Ze zijn ontstaan aan de rand van de hier eertijds aanwezige grote zandverstuiving. Sommige van deze bomen zijn wel 150 jaar oud.

Bakkeveenster duinen
Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het is een gebied met een aantal grote bos en heideterreinen rond Bakkeveen, graslanden en enkele landgoederen in het dal van het Koningsdiep, en diverse bebossingen in het afgegraven veengebied rond Ureterp. Met name de orchideeĆ«nrijke graslanden van het onderdeel De Marschen hebben grote natuurwaarde. De heideterreinen worden voor het grootste deel begraasd door schapen. 

In het bos “Bakkeveenster duinen” lopen twee uitgezette routes. Een rode en een groene wandeling.

Gaasterland
Gelegen rond Oudemirdum, Balk en Rijs. Het landschap is er boeiend door zijn hoogteverschillen, de bossen en de combinaties van natuur en cultuur. Gaasterland betekent eigenlijk hoogten. In dit gevarieerde bos, met loof- en naaldbomen, zijn er veel leefmogelijkheden voor de vogels. Vaak laten ze zich horen en zien. 

Wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Enkele grote bossen en een groot aantal verspreid gelegen bosjes in het enigszins heuvelachtige zuidwesten van Friesland. Het was vroeger een heidegebied dat rond 1700 is ontgonnen. In de negentiende eeuw is er veel eikenhakhoutbos aangelegd. Nu zijn het gevarieerde bossen, waarin veel dieren leven, waaronder de das.

In het bos bij Oudemirdum lopen twee wandelingen. Een blauwe en een witte route. In het bos bij Rijs lopen twee wandelingen. Een rode en een blauwe route. 

Oenkerk
Griekenland en Turkije wordt beheerd door het Fryske Gea. De namen danken de hakhoutbosjes aan het feit dat ze in 1955 en 1956 zijn aangekocht met Turkse en Griekse staatsobligaties.  De bosjes Turkije en Griekenland zijn nog duidelijk jong. Het is oorspronkelijk een hakhoutbos. De eiken werden er geregeld gekapt. De beheerders van het Fryske Gea willen er langzaam een ‘opgaand’ loofbos van maken.

Oranjewoud
Het Oranjewoud wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In 1680 liet prinses Albertine-Agnes van Oranje Nassau de lusthof Oranjewoud aanleggen in barokstijl. Het Oranjewoud heeft de toevoeging oranje te danken aan de Friese stadhouders die hier in de zeventiende eeuw hun zomerresidentie hadden. Rond 1880 werd Oranjewoud drastisch veranderd, er ontstonden meerdere parken in Engelse landschapsstijl, waaronder Veenwijk en Pauwenburg. In de jaren 50 is er ook veel naaldbos aangelegd. Ook staan er hier de oudste lariks van Nederland. Die zijn zo’n 160 jaar oud.  Het bosgebied van Oranjewoud heeft, hoewel er hier en daar ook duidelijk de sporen van het produktiebos te zien zijn, een vriendelijk, parkachtig karakter, met slingerende paadjes, waterpartijen en veel variatie in bomen, struiken en planten. Het woud is onderverdeeld in een aantal bossen; Reigerbos, Tjaarda’s bos en Overtuin.

Het Reigerbos heeft een gevarieerde samenstelling. U vindt er zowel loofbomen als naaldbomen en soms staan er eiken en beuken in mooie lanen. In dit bos loopt de rode paaltjes route. Het bos is niet geheel vrij toegankelijk, omdat het inde broedtijd gesloten is. Tjaarda is in deze contreien een bekende naam voor hotel, speeltuin en doolhof. Het tegenover het hotel gelegen bos heet Tjaarda’s bos. In het bos liggen ook percelen akkers en weilanden. De Overtuin die nu als wandelpark onder gemeentelijk beheer staat is vrij toegankelijk. Het is een parkachtig bos.

In dit hele gebied lopen drie uitgezette routes.

Natuur organisaties die de natuur in Friesland beheren.
It Fryske Gea
IVN
Landschapsbeheer Friesland
Staatsbosbeheer