Waterloopkundig Laboratorium

Op excursie met de boswachter van Natuurmonumenten door het Waterloopbos op 11 augustus 2004

Als erfenis van het gebruik door het Waterloopkundig Laboratorium zijn in het Waterloopbos goten en geulen, stuwen en dammen, schaalmodellen en verschillende gebouwen te vinden. Een aantal van deze objecten blijft behouden, vanwege de cultuurhistorische waarde van dit wetenschappelijke erfgoed én de bijzondere natuur die zich er heeft ontwikkeld. Eén van de loodsen niet ver van de ingang van het bos krijgt een nieuwe bestemming als ontvangst- en informatieruimte. Andere gebouwen worden opgeruimd, net als een aantal overblijfselen van modellen die gevaar opleveren voor bezoekers.Natuurmonumenten overlegt met het waterschap om te zorgen dat het water weer volop door het bos kan stromen. Er is een plan gemaakt voor een stelsel van fiets- en wandelpaden en een aangepaste route voor rolstoelgebruikers, zodat het publiek van dit unieke bos kan komen genieten. Verder wordt onderzocht of er een bosbeek kan worden aangelegd, die het Waterloopbos via het aangrenzende Voorsterbos (ook in beheer bij Natuurmonumenten) verbindt met een 100 ha groot akkerbouwgebied waar Natuurmonumenten een nieuw nat bos wil aanleggen. Met de betreffende eigenaren zijn al afspraken gemaakt over mogelijke verkoop. Er loopt een subsidieaanvraag bij het Nationaal Groenfonds. Op den duur kan zo een aaneengesloten bosgebied van 900 ha ontstaan op de voormalige Zuiderzeebodem.
Bron: De Uitkijk 06-2004

De excursie werd opgeluisterd door een oud werknemer van het laboratorium. Hij kon mooie verhalen vertellen en wist precies waar alles voor diende.

Alle sloten en beekjes zijn voorzien van een betegelde bodem. Natuurmonumenten gaat deze voorzien van beton.

Dit model werd gebruikt om bijvoorbeeld de waterloop in de haven van IJmuiden te testen.
Hier stond een pand, waarvan alleen nog de vloer zichtbaar is.
Dit is een op schaal (1:80) gebouwd model van de rivier bij Nijmegen. Inclusief de natuurlijke inhammen.
Dit is een op schaal (1:80) gebouwd model van de rivier bij Nijmegen. Inclusief de natuurlijke inhammen.
Dit is een op schaal (1:80) gebouwd model van de rivier bij Nijmegen. Inclusief de natuurlijke inhammen.
Deze werd gebruikt om de waterstand op peil te houden.
Hier gaan we een gebouw binnen met daarin een waterloop die gebruikt werd voor grote projecten zoals in Bangkok.
Op de bodem ligt veel rotzooi, maar ook witte snippers papier. Dit werd gebruikt om te kijken waar het water heen stroomde.
De verschillende kanalen zijn goed zichtbaar.
De hal met daarin nog één van de vele modelschepen die hier werd gebruikt voor de nabootsing van de waterloop.
Hier staan een tweetal apparaten die werden gebruikt om golven te maken.
Deze zullen volgend jaar voor één van de info gebouwen terug te vinden zijn.
Hier werd het zoete en zoute water bewaard. De holle ruimten zijn meters diep. Er leven nu veel padden en kikkers in. Volgend jaar is het de bedoeling om hier vleermuizen te laten overwinteren.
Deze werd gebruikt om de waterstand op peil te houden.