Loof en naaldbossen die vanaf 1944 zijn aangelegd in een deel van de Noordoostpolder dat minder geschikt is voor de landbouw, vanwege het veen, keileem en grofzand dat hier in de bodem zit. Het bosgebied is rijk aan paddestoelen en vogels, waaronder de boomklever en de kleine bonte specht.In het Voorsterbos zijn diverse recreatieve voorzieningen: speelweiden, natuurpad en natuurkampeerterrein De Stiente.

Plattegrond Voorsterbos

Naam: Speelweide route
Kleur/Lengte: Blauw 3.5 Km.
Startpunt: P-Plaats camping de Voorst (Kraggenburg)

U duikt aan de linkerkant van de parkeerplaats het bos in. De route vervolgt zijn weg over veelal slingerende paden, maar ook zitten er rechttoe rechtaan paden tussen. Tussen de bomen zijn veel varens en bramenstruiken zichtbaar.

Speelweide route 3.5 km blauw gewandeld op 24 januari 2021

De route staat redelijk goed aangegeven en de paden zijn prima te bewandelen. Bij een splitsing bij een meer, dient u rechtsaf te slaan. Het paaltje aan de rechterkant van het pad is niet of nauwelijks zichtbaar door hoog gras. In het bos is goed te zien dat Natuurmonumenten ervoor gekozen heeft gekapt of dood hout te laten liggen, zodat de natuur daarmee zijn gang kan gaan. Op dit moment, januari 2021, is men druk bezig bomen te kappen. Het doet wat rommelig aan in het bos. Honden mogen hier los lopen. Af en toe kunt u een specht horen kloppen.

Naam: Stienteroute
Kleur/Lengte: Wit 4 Km.
Startpunt: P-Plaats restaurant de Voorst (Kraggenburg)

Dit is een heerlijke route. De paden zijn prima te bewandelen. Het pad gaat slingerend het bos in. Onderweg is op een enkele boom een stel paddestoelen te zien. Verder staan er tussen de bomen veel bramenstruiken en varens. De route geeft een goede kijk op dit schitterende gebied. Veel slootjes, met hier en daar water. Een leuk slingerend pad door en langs het meer in het bos. De route loopt tevens langs de Zwolse Vaart en de Leemvaart. Erlangs kunnen vissers zitten. Aan de rand van het water zijn aanlegsteigers gebouwd voor de recreanten. De route loopt ondermeer over zand-, bosgrond, gras, maar ook fietspad.

Stienteroute 4 km wit gewandeld op 24 januari 2021

De route staat goed aangegeven. Is zeer afwisselend te noemen. Onderweg is een grote variëteit zichtbaar in begroeiing. In de herfst zijn er veel verschillende soorten paddestoelen te bezichtigen langs, maar ook op de route.