Onderstaande valt te lezen op het bord aan het begin van de route:
De gemeentebossen van Lelystad beslaan ongeveer 500 hectare, waarvan de grootste oppervlakte ligt in het Overijsselse Hout. De bossen zijn nu zo’n 30 jaar oud. Het is een stadsbos aangelegd op rijke grond.In onze bossen zijn veel verschillende boom- en struiksoorten geplant, die sindsdien fors zijn gegroeid. Ook hebben zich al veel plant- en diersoorten spontaan gevestigd in de bossen. Een derde van de oppervlakte bestaat uit open ruimten (bv. grasbanen), waardoor meer ruimtelijke afwisseling ontstaat. Al met al hebben deze jonge bossen de bezoekers aardig wat te bieden.

De doelstellingen van het gemeentelijk bosbezit zijn:-het creëren van een natuurlijk milieu met aantrekkelijke recreatieve mogelijkheden.-het genereren van een ecologische houtopbrengst waarmee een deel van de beheerskosten wordt betaald.Het bieden van aantrekkelijke recreatieve mogelijkheden heeft daarbij de hoogste prioriteit.De bossen zijn goed toegankelijk en bereikbaar. Mede dankzij de ligging dichtbij en zelfs gedeeltelijk binnen de bebouwde kom zijn de bossen belangrijke en aantrekkelijke recreatiegebieden voor de inwoners en bezoekers van Lelystad.Voor het recreatief gebruik van de bossen zijn diverse voorzieningen aangelegd. Er zijn fiets-, wandel- en ruiterpaden. Daarnaast zijn er de nodige picknickbanken, bankjes en afvalbakken voorhanden. In enkele delen van de bossen zijn uitgezette wandelroutes aanwezig.

Volgens de methode van het geïntegreerd bosbeheer wordt gewerkt aan een meer kleinschalige en gevarieerde bosstructuur, met een zo natuurlijk mogelijk bosbeeld en een hoge belevings- en natuurwaarde.Op een deel van de terreinen is gekozen voor een beheer van niets doen in de vorm van bosreservaten (23 ha.) Deze liggen in het Jagersbos en het Bergbos. Spontane processen bepalen hier de ontwikkeling van het bos. Wandelaars blijven van harte welkom om kennis te nemen van de ontwikkelingen in deze bosgebieden. Er zijn geen belemmerende hekken en de aanwezige paden blijven bestaan.De bossen bestaan uit veel verschillende boomsoorten. Naast populieren en wilgen zijn veel eiken, haagbeuken, lindes, zoete kersen en enkele naaldboomsoorten te vinden. Voor het grootste gedeelte zijn de diverse boomsoorten als gemengd bos aangeplant. Ook de struiklaag is heel rijk aan soorten. Veel voorkomend zijn: vlier, veldesdoorn, hazelaar, inlandse vogelkers, meidoorn, kornoelje en lijsterbes.De kruidenvegetatie wordt nog veel gedomineerd door brandnetel en kleefkruid. Maar er komen ook al diverse bijzondere soorten voor zoals orchideeën en varens. Ook de paddenstoelen-flora is bijzonder rijk en gevarieerd.Ook de fauna is goed ontwikkeld. Voorkomende zoogdieren zijn: reeën, muizen, hazen, konijnen, hermelijnen en bunzings. Daarnaast zijn er vele vogelsoorten te vinden, waaronder: wielewaal, grote bonte specht, nachtegaal, en verschillende roofvogels zoals torenvalk, havik en buizerd. 

Naam: Overijsselse Hout
Kleur/Lengte: Rood 2 Km.
Startpunt: Bronsweg Lelystad

Een afwisselende wandeling. De verschillende richtingen (lees: paden) worden goed benut. De route staat voor een groot gedeelte goed aangegeven, maar bij het laatste gedeelte voor de brug bij het water moet u links afslaan. Daar ontbreekt namelijk het paaltje. Als u zo eens in het water kijkt ziet u daar wel wat paaltjes liggen. Als u rechtdoor loopt zoals wij dat deden, dus de brug over komt u niets anders tegen dan de routeaanduiding van de LAW wandeling die er loopt.Helaas maken ook ruiters gebruik van dezelfde paden als de wandelaars, waardoor op sommige plekken in het bos de kaplaarzen aangetrokken mogen worden. Ook zult u op dit pad mountainbikers tegenkomen.Omdat het bos dus zo drassig is en een groot deel van de gele route over dezelfde paden loopt als die van de rode route hebben we besloten deze niet te lopen.