1. Hier loopt u onder eiken, een boomsoort die honderden jaren oud kan worden. Zo’n boom is vaak al een natuurgebiedje op zich. Vaak leven op de stam, takken en bladeren van een dikke eik meer dan 100 verschillende organismen, zoals mossen, korstmossen, varens, schimmels, insecten en vogels.

2. Het raster op deze plek beschermt de jonge boompjes tegen knaag- en veegschade door konijnen, hazen en reeën. Deze planeteneters zijn niet zeldzaam en op open, zanderige plekken kunt u vaak hun sporen aantreffen.

3. De els kunt u herkennen aan de proppen op de grond en aan de boom. it is de verpakking van het elzenzaad, een aantrekkelijk hapje voor sijsjes. Met enig geluk kunt u hier ook andere zangvogels zien of horen, zoals de fitis en de tuinfluiter.

4. De fijnspar levert het bekende vurenhout. Jaarlijks worden er miljoenen kleine boompjes gebruikt om onze woonkamers op te sieren met de kerstdagen. De dode takken aan de onderkant van de boom hebben niets te maken met ziekte of zure regen. Het is een natuurlijk proces van takafstoting.

5. Hier loopt u langs een beuken-eikenbos. Door zijn enorme bladerendak is de beuk een belangrijke zuiveraar van vervuilde lucht. Per hectare kan een volwassen bos 60 ton vuil en roet uit de lucht zuiveren. Het hout van de beuk is hard en stevig en wordt onder meer gebruikt voor het maken van meubels en speelgoed.

6. Riet is een echte pioniersplant. Vlak na het droogvallen van de polder is er met behulp van vliegtuigjes rietzaad gezaaid. Riet laat de bodem rijpen, omdat de plant veel vocht opneemt en er door de rietwortels lucht in de bodem komt.

7. In de bosrand langs het fietspad staan veel brandnetels. Deze snelle groeier is een belangrijke verblijfsplaats voor vlinders. Veel soorten leggen er hun eitjes, zoals de dagpauwoog en de atalanta. De rupsen zijn op hun beurt weer een smakelijk hapje voor roofvogels.

8. In dit dennenbos is de bodem bezaaid met dennennaalden. Per jaar verliezen dennen ongeveer eenderde van hun naalden. De dennen leveren ons grenenhout, wat onder meer gebrukt wordt voor meubels en woningbouw. De bomen staan erg dicht bij elkaar, waardoor de onderste takken afsterven, omdat ze niet genoeg licht krijgen. Om meer licht en lucht aan de bomen te geven, worden er af en toe bomen uitgezaagd.