Het Spijkbos omvat het noordelijk deel van de Boswachterij Spijk-Bremerberg in Flevoland. De naam het Spijk komt uit een ver verleden, toen vissers nog de Zuiderzee bevoeren en er hun netten uitwierpen om aan de kost te komen. In die dagen lag er voor de kust een zandbank die Het Spijk werd genoemd. De zandbank werd later bij de inpoldering van Flevoland opgenomen en vormt vandaag de dag de kern van het Spijkbos. Het bos, aangelegd tussen 1965 en 1973, bestaat voornamelijk uit dennen en sparren, omdat zij het beste gedijen op de zandige bodem. De naaldbomen worden regelmatig afgewisseld met dichte struiken, getooid met scherpe doorns en oranje bessen. Dit zijn duindoorns, struiken die zich prima thuis voelen op het droge, schrale zand. Op plaatsen waar de bodem van betere kwaliteit is, zijn ook loofbomen aangeplant, zoals populieren, eiken en essen.

Spijkvijver
Middenin het Spijkbos ligt de spijkvijver. Bij mooi weer dient deze recreatieplas als zwem- en spartelvijver voor jong en oud. Op het brede zandstrand kunnen kinderen heerlijk spelen en op de grasvelden kan men van de zon genieten.’s Zomers zijn er prachtige soorten libellen te zien en in de herfst en winter strijken er veel soorten watervogels neer om tot rust te komen. 

Wandelen in het Spijkbos
Net als de meeste bossen in Flevoland wordt het Spijkbos beheerd door Staatsbosbeheer en is het vrij toegankelijk. Wandelaars kunnen er uren zwerven, maar ook kiezen uit twee wandelroutes die er zijn uitgezet. Het Sparrenpad en de Dennenroute. Sommige paaltjes van de Dennenroute zijn genummerd en verwijzen naar de nummers die op de volgende pagina genoemd staan.

Naam: Dennenroute
Kleur/Lengte: Rood 5 Km.
Startpunt: P-Plaats Noord Spijkvijver

Een zeer lange wandeling, waarbij het erg belangrijk is goed op de routepaaltjes te letten. Verder loopt de wandeling door bijna het gehele bos waardoor u er een goed beeld van krijgt. De wandeling voert tevens over allerlei kleine paadjes en dwars door een dicht dennenbos. De wandeling loopt zowel over verharde ondergrond als gras en zand.

Naam: Sparrenpad
Kleur/Lengte: Rood 3.1 Km.
Startpunt: P-Plaats Riviera Park (Biddinghuizen)

Boswandeling door loof- en naaldbos. De naam Sparrenpad staat niet op het bord wat aan het begin van de wandeling staat, maar er staat rondwandeling op. Deze rondwandeling duurt ongeveer 40 minuten. Ik heb de wandeling samen met mijn vrouw gelopen en het was de moeite waard. U krijgt een goed beeld van dit nog vrij jonge bos, waarin Staatsbosbeheer flink heeft gekapt. Het is een zeer open bos met aan de ene kant achter de dijk het Veluwemeer en aan de andere kant van de weg het Spijkbos met de Dennenroute. Als u besluit deze wandeling te gaan lopen doe dan stevig schoeisel aan en let op de paardenkeutels.