Het Abbert is samen met het Revebos en het Roggebotzand al meer dan 30 jaar oud. U vindt deze vogelrijke bossen tussen Kampen en Dronten. Het bos is aangelegd op een oude zandbank. Onder het Reve- en Abbertbos bevindt zich zelfs een stobbenveld met eeuwenoude, goed geconserveerde wortelresten van een dennenwoud dat ooit deel uitmaakte van het Woud Zonder Genade. Dat was een machtig moerasbos dat zo’n 5000 jaar geleden heel Nederland bedekte. Nu groeien hier voornamelijk populieren, eiken, essen en esdoorns en op sommige plekken fijnsparren, Oostenrijkse dennen en Sitkasparren.

Naam: Stobbenroute
Kleur/Lengte: blauw 4.1 km.
Startpunt: Parkeerplaats Abbertweg, zijweg van de N306 (Dronten)
Kijk voor meer informatie over deze route op Staatsbosbeheer

Stobbenroute 4.1 km gewandeld op 13 december 2020

Goede wandelschoenen zijn een must, zeker met de nogal glibberige paden in het winterseizoen. Pas ook op voor de kuilen in het pad. U ziet ze niet direct, maar ze zijn er wel. De wandeling voert u voornamelijk over graspaden door een gevarieerd bosgebied met hier en daar een uitzicht over en langs water. De route aanwijs paaltjes staan duidelijk in het zicht. De route loopt over allerlei kruip-door-sluip-door paadjes en een paar metalen bruggetjes. Op een aantal plekken, kunnen de paaltjes voor verwarring zorgen. Bij een van de afslagen naar links langs een sloot, staat een pijltje omhoog, terwijl, denk ik, het beter een pijltje naar links had kunnen zijn. Een eind verderop loopt u aan de rechterkant langs water en dan komt u een paaltje tegen waarop het pijltje terug wijst. Hier gaat u rechtsaf.

Naam: Cultuurhistorische wandelroute
Kleur/lengte: rood 5 km
Startpunt: P-Plaats aan de Stobbenweg Dronten
Meer informatie kun u vinden op Staatsbosbeheer

Cultuurhistorische wandelroute gewandeld op 16 januari 2021

De wandeling op 16 januari 2021 gewandeld. Eerst aan een stel wat net aan kwam lopen gevraagd of zij de wandeling gewandeld hadden en of deze goed te doen was. Het antwoord was dat het een beetje drassig was, maar dat je er goed langs kon lopen.

Ik ben aan de wandeling begonnen en ben inderdaad een aantal paden tegengekomen waar het drassig was, maar niet omdat het er veel geregend had. Dit had als oorzaak voornamelijk de werkzaamheden die uitgevoerd worden in het bos vanwege houtkap. Het maakt het wandelen er overigens niet leuker op, maar dat terzijde. De route staat redelijk aangegeven, persoonlijk vind ik dat het nog beter kan, het was nu dat ik af en toe moest raden of zoeken naar het volgende paaltje. Ik had verwacht dat er het e.e.a. te bekijken was in het bos, maar dat was niet het geval. De wandeling is me eigenlijk tegengevallen. De paden zijn redelijk te bewandelen, maar er is niet veel te zien onderweg. Jammer, op een paar paarden na.

Aan het begin van de wandeling staat een info bord en halverwege de wandeling nogmaals.