Algemene informatie

In Flevoland beheert Staatsbosbeheer de grootste loofbossen van ons land. Je kunt er urenlang rondwandelen en genieten van de rust en de ruimte. Het Bremerbergbos omvat het zuidelijk deel van boswachterij Spijk-Bremerberg en is aangelegd tussen 1968 en 1975. De eerste aanplant bestond voornamelijk uit pioniersoorten als populier en wilg. Nu de bosbodem geleidelijk aan rijper wordt, krijgen ook eiken, essen, esdoorns en beuken een kans. Maar er zijn ook veel open plekken gecreëerd en struiken aangeplant. Wie er een kijkje wil nemen kan uit verschillende wandelroutes kiezen.

Naam: Havikpad
Kleur/Lengte: Geel 5 Km.
Startpunt: P-Plaats Beheerschuur Staatsbosbeheer Spijkweg

De wandeling start achter de beheersschuur (Z60) van Staatsbosbeheer aan de Spijkweg. Onderweg tijdens deze wandeling komt u allerlei toestellen tegen die gebruikt worden voor survivals.Deze zijn er ooit neergezet in 1995 voor de Jamboree. De wandeling wandelt prettig. De paden bestaan uit bosgrond, maar ook uit zand. Onderweg ziet u geregeld een roofvogel voorbij vliegen. 

Naam: Laarzenpad
Kleur/Lengte: Geel
Startpunt: Halverwege Bijsselseweg

De wandeling begint halverwege aan de Bijsselseweg. Dit laarzenpad voert door de nattere gedeelten van het bos. Op vochtige plaatsen langs het pad zijn soms sporen van een ree of vos te zien. 

Naam: Natuurpad Z60
Kleur/Lengte: Rood 1.2 Km.
Startpunt: P-Plaats Beheerschuur Staatsbosbeheer Spijkweg

De start van de wandeling bevindt zich achter de beheersschuur van Staatsbosbeheer aan de Spijkweg. Een voor kinderen informatieve en leerzame rondwandeling, voorzien van 10 informatiebordjes, speciaal geschreven voor kinderen. De route is prima te volgen, mede dankzij de goede routebewegwijzering. Onderweg staan er een aantal klimstellingen opgesteld. Deze zijn nog afkomstig van de in 1995 gehouden Jamboree. Aan het begin van de wandeling staat een bord met daarop de tekst: “het bos van morgen”. Tijdens de wandeling vallen de informatiebordjes op, waarop een verhaaltje staat over bomen of de dieren die in dit bos leven. De paden bestaan uit gras, zand en steen.